Thư viện tài liệu

Văn Bản Pháp Luật Mới

Xem tất cả
STT
Tên văn bản
Xem chi tiết
Tải về
1
Luật Đấu thầu - Số 22/2023/QH15 của Quốc hội áp dụng 2024
2
Luật Nhà ở 2023 - Số 27/2023/QH15 áp dụng từ 01/01/2025
3
Luật Kinh doanh Bất động sản mới nhất - Số 29/2023/QH15 áp dụng 2024
4
Luật Căn cước - Số 26/2023/QH15 của Quốc hội
5
Nghị định 24/2024/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu
6
Luật Đất Đai 2024 - Số 31/2024/QH15

Văn bản khác

Xem tất cả
STT
Tên văn bản
Xem chi tiết
Tải về
1
Quy định 22-QĐ/TW 2021 Công tác Kiểm tra Giám sát và Kỷ luật của Đảng
2
Quyết định 1139/QĐ-BGDĐT về Kế hoạch triển khai công tác tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục mầm non năm 2024

Thông tư

Xem tất cả
STT
Tên văn bản
Xem chi tiết
Tải về
1
Thông tư 05/2024/TT-BYT về danh mục thuốc, thiết bị y tế, vật tư xét nghiệm được áp dụng đàm phán giá