Văn Bản Pháp Luật

STT
Tên văn bản
Xem chi tiết
Tải về
1
Nghị định 64/2024/NĐ-CP: Gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế đất 2024 mới nhất
2
Nghị định 125/2020/NĐ-CP: Quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn
3
Bộ luật dân sự 2015: Số 91/2015/QH13 - Mới nhất
4
Nghị định 60/2021/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập
5
Nghị Quyết 27-NQ/TW 2018: Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ công chức viên chức
6
Luật Quản lý thuế 2019 số 38/2019/QH14
7
Nghị định 15/2020/NĐ-CP: Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dich điện tử
8
Luật Giao thông đường bộ 2008 23/2008/QH12 - Luật Đường bộ - Áp dụng 2024
9
Bộ Luật Hình Sự 2015 số 100/2015/QH13 - Mới nhất
10
Luật số 04/2007/QH12 của Quốc hội: LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
11
Luật Đấu thầu - Số 22/2023/QH15 của Quốc hội áp dụng 2024
12
Luật Nhà ở 2023 - Số 27/2023/QH15 áp dụng từ 01/01/2025
12