Dự thảo Thông tư quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông, dự bị đại học

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang dự thảo Thông tư quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông, dự bị đại học. Cổng Thông tin điện tử Chính phủ xin giới thiệu toàn văn và đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước nghiên cứu, đóng góp ý kiến.

Bình luận bài viết

5.0 (0 đánh giá)
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0
Chưa có file đính kèm
Đánh giá bài viết

Các tài liệu khác

STT
Tên văn bản
Xem chi tiết
Tải về
1
Quy định 148-QĐ/TW ngày 23/5/2024 của Bộ Chính trị: Thẩm quyền của người đứng đầu trong việc tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ cấp dưới
2
Quy định 148-QĐ/TW: Thẩm quyền tạm đình chỉ công tác trong cơ quan của Đảng
3
Quyết định 874/QĐ-BTTTT 2021: Bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội
4
DỰ THẢO Nghị quyết về giảm thuế giá trị gia tăng 6 tháng cuối năm 2024
5
Quy định 22-QĐ/TW 2021 Công tác Kiểm tra Giám sát và Kỷ luật của Đảng
6
Quyết định 1139/QĐ-BGDĐT về Kế hoạch triển khai công tác tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục mầm non năm 2024