Thư ngỏ

Kính gửi: Quý cơ quan, tổ chức, đơn vị!
Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu Viện Khoa học Chính sách và Pháp luật (ILPS), được thành lập theo Quyết định số 31/QĐ-LHHVN ngày 10/01/2012 của Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam và Chứng nhận hoạt động khoa học công nghệ số A-1012, ngày 17/1/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Tầm nhìn: Cải thiện và nâng cao năng lực, nhận thức, hiểu biết của cá nhân, tổ chức về chính sách, pháp luật, nhằm hoạch định và thực thi hiệu quả chính sách, pháp luật, góp phần xây dựng và phát triển đất nước.

Sứ mệnh: Tập hợp và liên kết các nhà khoa học, nhà  quản lý, nhà hoạt động thực tiễn có uy tín trong các lĩnh vực, các cơ quan chính phủ, tổ chức phi chính phủ tiến hành các nghiên cứu, đào tạo, tư vấn, phản biện, vận động chính sách nâng cao lợi ích kinh tế xã hội, chất lượng cuộc sống và công bằng cho cá nhân và tổ chức.

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị đối tác:

  • Các Bộ, Ngành, cơ quan Chính phủ; HĐND, UBND; các Sở, Ban, Ngành các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
  • Các Trường đại học, Viện khoa học, các cơ sở đào tạo, nghiên cứu trong nước và quốc tế;
  • Các tổ chức quốc tế, các tổ chức xã hội dân sự;
  • Các doanh nghiệp nhà nước và tư nhân.

Phạm vi hoạt động, năng lực và cơ hội hợp tác:

  • Đào tạo: Viện thường xuyên tổ chức các khóa đào tạo cấp chứng chỉ, nâng cao năng lực và kỹ năng lãnh đạo, quản lý, điều hành cho các cá nhân, cơ quan, tổ chức trong các  lĩnh vực khác nhau. Liên kết với các đơn vị tổ chức các lớp đào tạo theo nhu cầu của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp;
  • Nghiên cứu: Tiến hành các nghiên cứu độc lập, hợp tác nghiên cứu khoa học với các cơ quan, tổ chức, địa phương và doanh nghiệp;
  • Tư vấn: Tư vấn chiến lược cho các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp nhà nước và tư nhân về chính sách và pháp luật liên quan. Tư vấn cho các dự án, chương trình, đề tài về tiếp nhận và triển khai hiệu quả;
  • Giám sát đánh giá: Giám sát, đánh giá tổ chức triển khai các dự án, chương trình, đề tài khoa học về hiệu quả và tác động kinh tế, văn hóa xã hội;
  • Phản biện: Phản biện xã hội, tham gia đóng góp về hoạch định và thực thi hiệu quả chính sách, pháp luật đảm bảo lợi ích kinh tế, xã hội của cơ quan, tổ chức, cá nhân
  • Hợp tác quốc tế: Hợp tác với các Trường đại học, Viện khoa học, cơ sở nghiên cứu, các doanh nghiệp và tập đoàn trên thế giới trong các hoạt động đào tạo, nghiên cứu, tư vấn…

Xin trân trọng cảm ơn và mong được sự hợp tác với các Quý vị!

Viện Trưởng

Bình luận bài viết

5.0 (0 đánh giá)
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0
Chưa có file đính kèm
Đánh giá bài viết

Các bài viết khác