Draft - Sổ có đất chữ T - Thái Nguyên

Bình luận bài viết

5.0 (0 đánh giá)
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0
Chưa có file đính kèm
Đánh giá bài viết

Các tài liệu khác

STT
Tên văn bản
Xem chi tiết
Tải về
1
Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều về hóa đơn, chứng từ của Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020
2
Dự thảo Thông tư quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông, dự bị đại học
3
Quy định 148-QĐ/TW ngày 23/5/2024 của Bộ Chính trị: Thẩm quyền của người đứng đầu trong việc tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ cấp dưới
4
Quy định 148-QĐ/TW: Thẩm quyền tạm đình chỉ công tác trong cơ quan của Đảng
5
Quyết định 874/QĐ-BTTTT 2021: Bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội
6
DỰ THẢO Nghị quyết về giảm thuế giá trị gia tăng 6 tháng cuối năm 2024
7
Quy định 22-QĐ/TW 2021 Công tác Kiểm tra Giám sát và Kỷ luật của Đảng
8
Quyết định 1139/QĐ-BGDĐT về Kế hoạch triển khai công tác tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục mầm non năm 2024