Chủ tịch nước: Mỗi bản án được tuyên phải thực sự làm cho mọi người "tâm phục, khẩu phục", có tác dụng răn đe, cảnh tỉnh

Chiều 24/12, tại TP Đà Nẵng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Trưởng ban Chỉ đạo cải cách Tư pháp Trung ương dự và chỉ đạo Hội nghị toàn quốc triển khai công tác Tòa án năm 2024. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2024 của Tòa án nhân dân Tối cao - Ảnh: VOV Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch nước nêu rõ, Tòa án nhân dân (TAND) có vai trò hết sức quan trọng, là cơ quan xét xử thực hiện quyền tư pháp với nhiệm vụ bảo vệ quyền con người, bảo vệ công lý, quyền công dân, bảo vệ chế độ XHCN, bảo vệ lợi ích của Nhà nước và lợi ích hợp ...

Chiu 24/12, ti TP Đà Nng, y viên B Chính tr, Ch tch nước Võ Văn Thưởng, Trưởng ban Ch đạo ci cách Tư pháp Trung ương d và ch đạo Hi ngh toàn quc trin khai công tác Tòa án năm 2024.
 
Chủ tịch nước: Mỗi bản án được tuyên phải thực sự làm cho mọi người tâm phục, khẩu phục, có tác dụng răn đe, cảnh tỉnh
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2024 của Tòa án nhân dân Tối cao - Ảnh: VOV


Phát biu ti Hi ngh, Ch tch nước nêu rõ, Tòa án nhân dân (TAND) có vai trò hết sc quan trng, là cơ quan xét x thc hin quyn tư pháp vi nhim v bo v quyn con người, bo v công lý, quyn công dân, bo v chế độ XHCN, bo v li ích ca Nhà nước và li ích hp pháp ca t chc, cá nhân.

Ch động, sáng to, có nhiu ch trương, gii pháp đột phá để nâng cao cht lượng công tác

Ch tch nước Võ Văn Thưởng đánh giá, năm 2023, h thng Tòa án đã ch động, sáng to, có nhiu ch trương, gii pháp đột phá để nâng cao cht lượng công tác. 

Công tác xét x có nhiu chuyn biến tích cc; t l gii quyết các v án đạt cao; cht lượng xét x ngày càng được nâng cao; pháp lut được chp hành nghiêm minh và thng nht; tranh tng ti phiên tòa được m rng, thc cht, hiu qu hơn...; góp phn kim chế gia tăng ti phm, thúc đẩy s phát trin ca các giao dch dân s, kinh doanh thương mi, bo v cuc sng bình yên cho nhân dân. 

T l án b hy, sa do li ch quan thp hơn năm trước, đạt và vượt ch tiêu ca Quc hi giao.
Đặc bit, Tòa án các cp đã t chc xét x thành công nhiu v án tham nhũng ln. Các v án thuc din Ban Ch đạo Trung ương v phòng, chng tham nhũng, tiêu cc theo dõi, ch đạo, được xét x đúng tiến độ, nghiêm minh theo pháp lut.

Tòa án đã ch động phi hp vi liên ngành t tng gii quyết nhng khó khăn, vướng mc trong quá trình gii quyết các v án ln. Các v án đã xét x được cán b, đảng viên và nhân dân đồng tình, tin tưởng, đánh giá cao; th hin s nghiêm minh ca pháp lut, khng định quyết tâm phòng, chng tham nhũng, tiêu cc ca Đảng, Nhà nước ta.

Vic ng dng công ngh thông tin được đẩy mnh; công khai các bn án, quyết định ca Tòa án được thc hin nghiêm túc, bo đảm quyn tiếp cn thông tin ca người dân, to điu kin để nhân dân và cơ quan dân c giám sát hot động ca Tòa án, đồng thi nâng cao năng lc, trách nhim ca cán b, Thm phán trong thc thi công v.

Bên cnh nhng thành tích mà ngành Tòa án đạt được trong năm 2023, Ch tch nước cũng ch rõ hot động ca Tòa án các cp vn còn mt s hn chế, thiếu sót như: T l bn án, quyết định hành chính b hy, sa do nguyên nhân ch quan chưa đạt ch tiêu Quc hi đề ra; vn còn mt s v án gii quyết quá thi hn lut định do nguyên nhân ch quan; vic t chc thi hành án t hình chm, s b án t hình cn phi thi hành còn thp...

Các đại biểu tham dự Hội nghị.Xét x các v án tham nhũng, kinh tế phi có hình pht nghiêm khc đối vi người ch mưu, cm đầu, người li dng chc v, quyn hn

Ch tch nước đề ngh cp y và lãnh đạo Tòa án các cp chú trng đẩy mnh ci cách tư pháp, bo đảm tính độc lp ca Tòa án theo thm quyn xét x, Thm phán, hi thm xét x độc lp và ch tuân theo pháp lut; bo đảm thc cht tính độc lp ca hai cp xét x.

“Cn tiếp tc nâng cao cht lượng xét x, không để xy ra oan, sai, b lt ti phm, bo đảm thu tình, đạt lý, nhân văn, thuyết phc. Uy tín ca Tòa án là uy tín ca Đảng, Nhà nước và chế độ, là nim tin ca người dân đối vi công lý, công bng xã hi. 

Mi bn án được tuyên phi thc s làm cho mi người "tâm phc, khu phc", khut phc được ti phm, thuyết phc được các bên, xã hi đồng tình; có tác dng răn đe, cnh tnh, góp phn xây dng xã hi trt t, k cương”, Ch tch nước nhn mnh.

Ch tch nước ch đạo cn chú trng hot động tranh tng ti phiên tòa theo tinh thn ci cách tư pháp; hn chế thp nht các bn án b hy, b sa do li ch quan ca Thm phán. Phi nâng cao cht lượng, tính chính xác, tính kh thi, các phán quyết ca Tòa án, nht là vic áp dng các hình pht.

Ch tch nước yêu cu, quá trình xét x các v án tham nhũng, kinh tế phi nghiên cu, đánh giá, quyết định hình pht tương xng vi tính cht, mc độ phm ti ca các b cáo; có hình pht nghiêm khc đối vi người ch mưu, cm đầu, người li dng chc v, quyn hn; khoan hng vi người làm công ăn lương, phm ti ln đầu, khai báo thành khn; chú trng và thc hin có hiu qu vic thu hi tài sn ca t chc, cá nhân b chiếm đot, tht thoát, thit hi.

Toàn cảnh Hội nghị.Tp trung hoàn thành xây dng Tòa án đin t vào năm 2025, cung cp cho người dân nhiu dch v tư pháp tin ích

Ch tch nước nhn mnh đến ưu tiên hàng đầu trong vic xây dng đội ngũ cán b, công chc, nht là đội ngũ Thm phán thc s "phng công, th pháp, chí công, vô tư”, có đạo đức trong sáng, thanh liêm, chính trc, khát khao công lý, giàu lòng nhân ái, có phương pháp công tác khoa hc, sâu sát, thn trng, gii v nghip v, tinh thông pháp lut.

Đặc bit, trên cương v là Trưởng ban Ch đạo ci cách Tư pháp Trung ương, Ch tch nước ch đạo ngành Tòa án tp trung hoàn thành xây dng Tòa án đin t vào năm 2025, nâng cao năng lc qun tr Tòa án trên nn tng s, cung cp cho người dân nhiu dch v tư pháp tin ích, góp phn nâng cao cht lượng hot động ca Tòa án, xây dng hình nh Tòa án thân thin, thc s là ch da ca nhân dân trong bo v công lý, quyn con người, quyn công dân.

Tăng cường s lãnh đạo ca Đảng đối vi hot động ca Tòa án, gi vng nguyên tc tp trung dân ch, phát huy vai trò lãnh đạo ca cp y, t chc Đảng, chính quyn và đoàn th trong mi cơ quan Tòa án; đề cao vai trò nêu gương ca cán b, đảng viên ngành Tòa án trong xã hi, nht là người đứng đầu Tòa án các cp; xây dng ngành Tòa án trong sch, vng mnh; thc hin nghiêm Quy định ca B Chính tr v kim soát quyn lc, phòng, chng tham nhũng, tiêu cc trong hot động điu tra, truy t, xét x và thi hành án.

https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/moi-ban-an-duoc-tuyen-phai-thuc-su-lam-cho-moi-nguoi-tam-phuc-khau-phuc-co-tac-dung-ran-de-canh-tinh-119231224204811839.htm

Bình luận bài viết

5.0 (0 đánh giá)
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0
Chưa có file đính kèm
Đánh giá bài viết

Các bài viết khác

Sẽ cấp chứng chỉ hành nghề để ngăn các ‘nhà giáo tự xưng’

Bộ GD-ĐT cho biết, việc cấp chứng chỉ hành nghề sẽ giúp nâng cao vị thế của nhà giáo, nhằm phân biệt với những “nhà giáo tự xưng” trên mạng xã hội - vốn không đủ tiêu chuẩn dạy học.
18/05/2024

Chính phủ thông qua Đề nghị sớm đưa Luật Đất đai 2024 vào cuộc sống

Chính phủ ban hành Nghị quyết số 72/NQ-CP ngày 17/5/2024 thống nhất thông qua Đề nghị xây dựng Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 252 Luật Đất đai số 31/2024/QH15 như đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
17/05/2024

Đề xuất xếp lương nhà giáo cao nhất trong hệ thống lương hành chính sự nghiệp

Bộ GD-ĐT đang dự thảo Luật Nhà giáo, theo đó đề xuất tiền lương của nhà giáo được ưu tiên xếp cao nhất so với hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp.
16/05/2024

Danh mục thuốc được áp dụng hình thức đàm phán giá

Bộ Y tế ban hành danh mục thuốc, thiết bị y tế, vật tư xét nghiệm được áp dụng hình thức đàm phán giá
16/05/2024

TOÀN VĂN: Dự thảo Luật Nhà Giáo

Toàn văn dự thảo Luật Nhà giáo đang được Bộ Giáo dục & Đào tạo lấy ý kiến.
15/05/2024

Hà Nội công bố 100 đơn vị chậm đóng bảo hiểm xã hội, doanh nghiệp xây dựng chiếm số đông

Trong 100 doanh nghiệp chậm đóng bảo hiểm xã hội trên địa bàn Hà Nội tính đến đầu tháng 5-2024, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng chiếm tỷ lệ cao...
15/05/2024

Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp sẽ tăng lên 75%?

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị điều chỉnh mức hưởng trợ cấp thất nghiệp từ 60% lên 75% nhằm bảo đảm cuộc sống tối thiểu cho người lao động khi không có việc làm.
14/05/2024

Bổ sung quy định về nghiệm thu, kiểm tra nghiệm thu phòng cháy, chữa cháy

Theo dự thảo Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, các công trình, phương tiện giao thông cơ giới thuộc diện phải thẩm định thiết kế về phòng cháy, chữa cháy sau khi tổ chức nghiệm thu phải được cơ quan quản lý chuyên ngành kiểm tra công tác nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy, và chỉ được đưa vào khai thác, sử dụng sau khi được cơ quan quản lý chuyên ngành chấp thuận kết quả nghiệm thu.
14/05/2024

Luật Đất đai 2024: Quy định về cấp sổ đỏ cho hộ gia đình đang sử dụng đất không có giấy tờ

Luật Đất đai số 31/2024/QH15 quy định cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không có giấy tờ về quyền sử dụng đất mà không vi phạm pháp luật về đất đai, không thuộc trường hợp đất được giao không đúng thẩm quyền (Điều 138).
14/05/2024

Bộ Công an đề xuất quy định mới về nơi cư trú của người không có nơi thường trú, tạm trú

Bộ Công an đề xuất trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày cơ quan đăng ký cư trú yêu cầu công dân khai báo thông tin về cư trú, công dân phải có trách nhiệm đến cơ quan đăng ký cư trú để khai báo.
13/05/2024

Luật Đất đai 2024: Quy định về xử lý diện tích đất thực tế chênh lệch với sổ đỏ

Luật Đất đai số 31/2024/QH15 quy định xử lý diện tích đất thực tế chênh lệch trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Điều 135).
12/05/2024

Sớm đưa Luật Đất đai vào cuộc sống: Người dân, doanh nghiệp được lợi gì?

Luật Đất đai có nhiều điểm có lợi cho người sử dụng đất, nếu Luật được ban hành sớm người dân sẽ hưởng lợi hơn, người dân có thể sử dụng quyền của người sử dụng đất, thế chấp, tặng cho, thừa kế, thực hiện các quyền tốt hơn.
11/05/2024