Quy định mới: Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đảng đoàn, ban cán sự đảng cấp tỉnh

Đảng đoàn, ban cán sự đảng cấp tỉnh là tổ chức đảng do ban thường vụ tỉnh uỷ, thành uỷ trực thuộc Trung ương thành lập, chịu sự lãnh đạo trực tiếp và thường xuyên của ban thường vụ cấp uỷ cấp tỉnh.

Đồng chí Lương Cường, Thường trực Ban Bí thư

Đồng chí Lương Cường, Thường trực Ban Bí thư

Thay mặt Ban Bí thư, đồng chí Lương Cường, Thường trực Ban Bí thư đã ký Quy định số 146-QĐ/TW, ngày 14/5/2024 của Ban Bí thư quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, mối quan hệ công tác của đảng đoàn, ban cán sự đảng cấp tỉnh. 

Ban Bí thư quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, nguyên tắc làm việc, mối quan hệ công tác của đảng đoàn, ban cán sự đảng trong cơ quan nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội, liên hiệp các hội văn học nghệ thuật, liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật cấp tỉnh (sau đây gọi chung là đảng đoàn, ban cán sự đảng cấp tỉnh).

Vị trí, chức năng của đảng đoàn, ban cán sự đảng cấp tỉnh

Đảng đoàn, ban cán sự đảng cấp tỉnh là tổ chức đảng do ban thường vụ tỉnh uỷ, thành uỷ trực thuộc Trung ương (gọi là ban thường vụ cấp uỷ cấp tỉnh) thành lập, chịu sự lãnh đạo trực tiếp và thường xuyên của ban thường vụ cấp uỷ cấp tỉnh, thực hiện chức năng lãnh đạo, chỉ đạo đối với hội đồng nhân dân, uỷ ban nhân dân, toà án nhân dân, viện kiểm sát nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội, liên hiệp các hội văn học nghệ thuật, liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật cấp tỉnh theo quy định của Điều lệ Đảng và các quy định, hướng dẫn của Trung ương.

Nhiệm vụ của đảng đoàn, ban cán sự đảng cấp tỉnh 

Đảng đoàn, ban cán sự đảng cấp tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội và liên hiệp các hội văn học nghệ thuật, liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật cấp tỉnh thực hiện Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, đường lối, chủ trương, chính sách, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng (gọi chung là chủ trương, quy định của Đảng) và của cấp uỷ, ban thường vụ cấp uỷ cấp tỉnh, pháp luật của Nhà nước, điều lệ của từng tổ chức; phương hướng, nhiệm vụ chính trị, tổ chức, cán bộ của ngành, cơ quan, tổ chức; lãnh đạo kiểm tra việc chấp hành chủ trương, quy định của Đảng; quyết định những vấn đề về tổ chức, cán bộ, biên chế theo phân công, phân cấp quản lý cán bộ; phối hợp với đảng uỷ (hoặc chi bộ) để thực hiện công tác xây dựng cơ quan, tổ chức chính trị - xã hội trong phạm vi ngành, lĩnh vực được phân công.

Đảng đoàn, ban cán sự đảng cấp tỉnh thảo luận tập thể, biểu quyết và quyết nghị các vấn đề sau:

- Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành, lĩnh vực được phân công. Cụ thể hoá chủ trương, quy định của Đảng và của cấp uỷ, ban thường vụ cấp uỷ cấp tỉnh, pháp luật của Nhà nước thành các chương trình, kế hoạch thực hiện của cơ quan, tổ chức.

- Lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, đề án quan trọng mà đảng đoàn, ban cán sự đảng cấp tỉnh, cơ quan, tổ chức có trách nhiệm soạn thảo, ban hành.

- Lãnh đạo, chịu trách nhiệm toàn diện về tổ chức, bộ máy và biên chế, công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ theo phân cấp.

- Lãnh đạo công tác kiểm tra việc chấp hành chủ trương, quy định của Đảng và của cấp uỷ, ban thường vụ cấp uỷ cấp tỉnh trong ngành, lĩnh vực được phân công. Cho chủ trương, quan điểm xử lý kỷ luật đảng viên là cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền theo phân cấp quản lý.

Phối hợp với các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của cấp uỷ cấp tỉnh, các cấp uỷ, tổ chức đảng trực thuộc cấp uỷ cấp tỉnh và đảng uỷ (hoặc chi bộ) cơ quan để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, xây dựng đảng bộ (hoặc chi bộ) cơ quan trong sạch, vững mạnh.

Quyền hạn của đảng đoàn, ban cán sự đảng cấp tỉnh

Quy định nêu rõ, đảng đoàn, ban cán sự đảng cấp tỉnh có những quyền hạn sau:

1. Thực hiện quyền hạn của mình theo quy định và chịu trách nhiệm trước ban thường vụ cấp uỷ cấp tỉnh về các đề xuất và quyết định của mình.

2. Được sử dụng bộ máy giúp việc của cơ quan để thực hiện nhiệm vụ.

3. Dự các cuộc họp có liên quan do ban thường vụ, thường trực cấp uỷ cấp tỉnh triệu tập.

4. Được các cơ quan có trách nhiệm cung cấp thông tin:

- Chủ trương, quy định của Đảng và của cấp uỷ, ban thường vụ cấp uỷ cấp tỉnh, chính sách, pháp luật của Nhà nước ban hành và các thông tin có liên quan.

- Báo cáo tổng kết, báo cáo chuyên đề của các cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp uỷ cấp tỉnh và các cấp uỷ, tổ chức đảng trực thuộc cấp uỷ cấp tỉnh có liên quan đến nhiệm vụ của đảng đoàn, ban cán sự đảng cấp tỉnh.

Việc cung cấp thông tin cho các thành viên đảng đoàn, ban cán sự đảng cấp tỉnh do bí thư (hoặc phó bí thư hoặc thành viên (nơi không có phó bí thư ) được uỷ quyền) xem xét, quyết định.

Theo Cổng TTĐT Chính phủ Copy link

Bình luận bài viết

5.0 (0 đánh giá)
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0
Chưa có file đính kèm
Đánh giá bài viết

Các bài viết khác

Từ 1/1/2025, điều khiển xe máy 150cc như SH, Exciter phải có bằng lái xe phân khối lớn

Kể từ ngày 01/01/2025, người điều khiển xe máy có dung tích xy lanh trên 125cm3 sẽ phải sở hữu bằng lái xe hạng A, thay vì hạng A1 như hiện nay.
15/07/2024

Quy định mới về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

Ngày 13/7, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 88/2024/NĐ-CP quy định việc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất đối với trường hợp diện tích đo đạc thực tế khác với diện tích ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất.
14/07/2024

Quy định mới về số lượng cấp phó tại các đơn vị sự nghiệp y tế và giáo dục trọng điểm

Theo Nghị định 83/2024/NĐ-CP mới ban hành, bệnh viện hạng I trở lên, đơn vị kiểm soát bệnh tật tuyến tỉnh hạng I trở lên, và trường phổ thông đa cấp quy mô lớn được phép bố trí tối đa 3 cấp phó. Quy định này nhằm tăng cường hiệu quả quản lý tại các cơ sở y tế và giáo dục then chốt.
13/07/2024

Quy định mới TỶ LỆ NGẠCH CÔNG CHỨC từ 15/8/2024

Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư 04/2024/TT-BNV, trong đó, quy định tỷ lệ ngạch công chức từ 15/8/2024.
08/07/2024

Quy định mới về hạn mức thẻ ngân hàng

Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư 18/2024/TT-NHNN quy định về hoạt động thẻ ngân hàng, trong đó có quy định hạn mức thẻ ngân hàng từ 01/7/2024.
05/07/2024

Chính thức quy định xử lý hình sự doanh nghiệp trốn đóng bảo hiểm xã hội

Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) sửa đổi vừa được Quốc hội thông qua đã bổ sung thêm chế tài xử lý tình trạng chậm đóng, trốn đóng BHXH. Riêng hành vi trốn đóng còn có biện pháp mạnh là truy cứu trách nhiệm hình sự.
01/07/2024

Chính thức giảm 2% thuế VAT đến hết năm 2024

Quy định giảm 2% thuế giá trị gia tăng (thuế VAT) đến hết năm 2024 áp dụng với một số nhóm mặt hàng sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1.7.2024.
01/07/2024

Chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 7

Lương cơ sở mới của công chức, viên chức, bảo mật về thanh toán trực tuyến, tích hợp nhiều giấy tờ trên VNeID là những quy định mới có hiệu lực từ tháng 7.
30/06/2024

Bổ sung chế tài để xử lý hình sự việc sử dụng trái phép súng quân dụng

Với việc quy định cụ thể trong Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sửa đổi) về các loại súng được liệt vào danh mục vũ khí quân dụng, đồng thời phân định rõ theo mục đích sử dụng, tùy theo hành vi và tội danh cụ thể, người sử dụng súng săn, vũ khí thô sơ, vũ khí thể thao hoặc “dao có tính sát thương cao” với mục đích xâm phạm tính mạng, sức khỏe con người trái pháp luật thì có thể bị xử lý hình sự.
30/06/2024

Quốc hội thông qua luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi, đồng thuận toàn diện

Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi vừa được thông qua quy định người tham gia bảo hiểm xã hội từ ngày luật này có hiệu lực trở đi không được rút bảo hiểm xã hội một lần.
29/06/2024

Công dân từ 0 đến dưới 6 tuổi được cấp thẻ căn cước từ 1/7

Luật Căn cước có hiệu lực từ ngày 1/7 có 10 điểm mới, trong đó mở rộng đối tượng được thu nhận hồ sơ, cấp thẻ căn cước cho công dân từ 0 đến dưới 6 tuổi.
29/06/2024

QUY ĐỊNH MỚI VỀ GIÁ ĐẤT

Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định về giá đất, có hiệu lực thi hành kể từ ngày Luật Đất đai số 31/2024/QH15 có hiệu lực thi hành.
28/06/2024