Bộ trưởng Mai Tiến Dũng: Tiến tới hạn chế ban hành thông tư

Một trong những nhiệm vụ của Tổ công tác là thành lập Tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy cải cách, cải thiện môi trường kinh doanh, nòng cốt là Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp và lãnh đạo cấp vụ, cục của các bộ có liên quan, do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ làm Tổ trưởng; Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam là Tổ phó; Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính là Ủy viên thường trực. Văn phòng Chính phủ làm Cơ quan thường trực của Tổ công tác tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch. Bộ trưởng, Chủ nhi...

Một trong những nhiệm vụ của Tổ công tác là thành lập Tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy cải cách, cải thiện môi trường kinh doanh, nòng cốt là Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp và lãnh đạo cấp vụ, cục của các bộ có liên quan, do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ làm Tổ trưởng; Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam là Tổ phó; Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính là Ủy viên thường trực. Văn phòng Chính phủ làm Cơ quan thường trực của Tổ công tác tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng phát biểu tại cuộc họp

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho biết, năm 2019 đã khép lại với những thành tựu quan trọng về tăng trưởng kinh tế, góp phần tạo nên những thành tựu, đó là việc quyết tâm cải cách và triển khai có hiệu quả công tác cải cách quy định hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương.

Tuy nhiên, chúng ta cải cách thì các quốc gia khác cũng cải cách, điểm số về môi trường kinh doanh của nước ta tăng điểm so với các năm trước, nhưng thứ hạng lại giảm mỗi năm 1 bậc từ 2018 đến nay. Bên cạnh đó, năng lực cạnh tranh toàn cầu của nước ta tuy có tăng hạng (tăng 10 bậc so với năm 2018), nhưng vẫn cách xa so với các nước ASEAN và mục tiêu trong ASEAN-4 vẫn là thách thức trong năm tới. Mặt khác, tuy đã nỗ lực cải cách, nhưng vẫn còn những mâu thuẫn, chồng chéo, bất cập trong các văn bản pháp luật, gây khó khăn cho người dân, doanh nghiệp, là rào cản cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế. Thực tiễn trên đòi hỏi phải có những cải cách mang tính đột phá. Để tiếp tục thúc đẩy cải cách mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, cắt giảm thực chất các quy định hành chính, tháo gỡ rào cản cho hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo động lực cho doanh nghiệp phát triển, thực hiện nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, Văn phòng Chính phủ đã phối hợp với các bộ, ngành liên quan thành lập Tổ công tác thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy cải cách, cải thiện môi trường kinh doanh, do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ làm Tổ trưởng, thành viên là đại diện các bộ, ngành và đại diện các vụ, cục thuộc Văn phòng Chính phủ.

Dự thảo kế hoạch thực hiện cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025 đưa ra quan điểm cắt giảm ngay những quy định là rào cản đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh, ngăn chặn việc phát sinh những quy định mới làm tăng chi phí và rào cản cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Việc cắt giảm phải lượng hóa được lợi ích mang lại cho doanh nghiệp và xã hội, không gây ảnh hưởng xấu đến hoạt động, quyền và lợi ích chính đáng của doanh nghiệp; làm đâu chắc đấy, không phong trào, hình thức. Đồng thời bảo đảm nguyên tắc khi ban hành mới một văn bản phải bãi bỏ ít nhất một văn bản cũ; riêng thông tư, một thông tư ban hành mới phải bãi bỏ ít nhất hai thông tư cũ; với những văn bản hướng dẫn, quy định chi tiết luật của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội thuộc phạm vi quản lý của một bộ, cơ quan ngang bộ chỉ ban hành một văn bản. Việc ban hành văn bản để sửa đổi, bổ sung, thay thế phải bảo đảm nguyên tắc một văn bản sửa nhiều văn bản để giảm số lượng văn bản, rút ngắn thời gian ban hành và tiết kiệm chi phí.

Mục tiêu đặt ra, theo Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính (Văn phòng Chính phủ) Ngô Hải Phan, sẽ cắt giảm ít nhất 20% số lượng văn bản đã ban hành thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng, Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ; ít nhất 20% chi phí chính tuân thủ quy định pháp luật về hoạt động kinh doanh trong mỗi năm (từ năm 2020 đến năm 2025). Kiểm soát chặt chẽ việc ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật, nhất là thông tư của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, quyết định của Thủ tướng Chính phủ, nghị định của Chính phủ.

Theo Bộ trưởng Mai Tiến Dũng, cần nghiên cứu xây dựng bộ công cụ cắt giảm, cách thức tính chi phí tuân thủ để có minh bạch hóa, đánh giá sự tích cực của các bộ, ngành, địa phương. Thực hiện một thông tư ban hành mới hủy bỏ 2 thông tư cũ, tiến tới hạn chế ban hành thông tư, ban hành nghị định đủ điều kiện, không cần thêm văn bản hướng dẫn.

"Nếu không còn việc bộ, ngành co kéo quyền lợi nữa thì không cần ban hành những văn bản về thủ tục hành chính nữa. Cải cách phải lượng hóa được bằng ngày công và bằng tiền", ông nói.

Nhấn mạnh đến việc dần dần hạn chế ban hành thông tư, Bộ trưởng dẫn chứng, một nghị định nhưng có khi có 5-7 thông tư của Bộ đưa ra. Ví dụ Bộ Y tế, 1 văn bản của Cục An toàn thực phẩm ban hành ra nhưng cả nước phải theo. "Ta phải xác định rõ thẩm quyền chứ không phải một lãnh đạo của Cục, vụ ban hành văn bản mà cả nước phải thực hiện, rào cản vô cùng nhiều. Ví dụ một thông tư đang thực hiện, ông ra một văn bản cấp cục, bỏ không thực hiện một điều trong thông tư quy định, lộm nhộm như thế là không được, toàn rế cao hơn nồi. Như vậy, phải xem xét, xem vài vấn đề, chúng ta bắt quả tang, bắt tận tay, day tận trán và đưa lên báo chí, phải làm mạnh mẽ thế chứ không để tự do được", Bộ trưởng nhấn mạnh.

Đồng tình với mục tiêu cắt giảm 20% chi phí cho doanh nghiệp, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) Phan Đức Hiếu cho rằng, "các bộ, ngành muốn sửa gì thì sửa nhưng phải giảm được chi phí cho doanh nghiệp". Theo ông, trong giai đoạn đầu của cải cách, Tổ công tác phải áp đặt từ trên xuống, phải thêm nhiệm vụ, xác định trọng tâm ưu tiên cải cách và chịu trách nhiệm về công việc này, không để cho các bộ, ngành và các cơ quan đề xuất từ dưới lên vì họ sẽ đề xuất cái dễ. Cái cần cải cách tác động mạnh lại không đến.

Về thành phần, ông đề xuất nên để thành viên Tổ công tác chịu trách nhiệm cá nhân trước Thủ tướng trong thực hiện nhiệm vụ được giao. "Ví dụ anh Vũ Tiến Lộc là Chủ tịch VCCI nhưng mời vào Tổ công tác là vì chuyên môn cá nhân. Nếu mời các bộ, ngành, mà đại diện cho bộ thì không thể vượt được chỉ đạo của Bộ trưởng. Khi gửi công văn về bộ thì bộ có thể cử ai đó đang nhàn rỗi, và khi đi đâu, làm gì không đại diện cho cá nhân… Họ đến Tổ công tác mà chỉ ngồi với vai của bộ thì họ không thể phát biểu trái với Bộ trưởng được. Hai là công văn gửi về bộ thì họ có thể cử một thành viên mà Tổ công tác không mong muốn", ông Hiếu nói.

Còn theo Phó Chánh Văn phòng Bộ Tài chính Nguyễn Đình Trường, mục tiêu quan trọng nhất là cắt giảm các điều kiện kinh doanh, thủ tục hành chính và kiểm tra chuyên ngành. Nếu đặt mục tiêu cắt giảm văn bản thì có thể cắt giảm văn bản đó nhưng điều kiện kinh doanh, thủ tục, kiểm tra chuyên ngành không cắt giảm sẽ không đáp ứng mục tiêu.

Về số lượng cắt giảm 20% văn bản, ông Nguyễn Đình Trường cho rằng, để bảo đảm tính khả thi thì phải trên cơ sở rà soát của các bộ. Ấn định các bộ đều phải cắt giảm 20% là chưa khả thi. "Để bảo đảm tính khả thi, tôi cho rằng yêu cầu các bộ, ngành rà soát đề xuất các phương án cắt giảm. Trên cơ sở đề xuất đó, Văn phòng Chính phủ tham mưu báo cáo Thủ tướng ban hành một quyết định riêng đối với từng ngành, lĩnh vực. Vì hiện nhiều bộ, ngành đã cắt giảm tương đối nhiều. Nếu giờ áp đặt một mức khống chế nữa, đánh đồng các bộ, ngành thì tính khả thi chưa cao", ông Trường băn khoăn.

Đáp lại, Phó Viện trưởng CIEM Phan Đức Hiếu cho rằng, tư duy của Chính phủ là không phải bãi bỏ cơ học các văn bản hay các quy định mà đòi hỏi phải thay đổi tư duy quản lý, làm sao đạt hiệu quả, nhưng có phương thức khác, ít tốn kém, ít chi phí cho doanh nghiệp. Ông Hiếu nêu quan điểm đồng ý với Chính phủ là phải bãi bỏ những công cụ quản lý không phù hợp, cắt bỏ các quy định tạo ra chi phí cho doanh nghiệp.

PV
theo: tamnhin.net.vn

Bình luận bài viết

5.0 (0 đánh giá)
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0
Chưa có file đính kèm
Đánh giá bài viết

Các bài viết khác

Quy định mới về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

Ngày 13/7, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 88/2024/NĐ-CP quy định việc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất đối với trường hợp diện tích đo đạc thực tế khác với diện tích ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất.
14/07/2024

Quy định mới về số lượng cấp phó tại các đơn vị sự nghiệp y tế và giáo dục trọng điểm

Theo Nghị định 83/2024/NĐ-CP mới ban hành, bệnh viện hạng I trở lên, đơn vị kiểm soát bệnh tật tuyến tỉnh hạng I trở lên, và trường phổ thông đa cấp quy mô lớn được phép bố trí tối đa 3 cấp phó. Quy định này nhằm tăng cường hiệu quả quản lý tại các cơ sở y tế và giáo dục then chốt.
13/07/2024

Quy định mới TỶ LỆ NGẠCH CÔNG CHỨC từ 15/8/2024

Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư 04/2024/TT-BNV, trong đó, quy định tỷ lệ ngạch công chức từ 15/8/2024.
08/07/2024

Quy định mới về hạn mức thẻ ngân hàng

Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư 18/2024/TT-NHNN quy định về hoạt động thẻ ngân hàng, trong đó có quy định hạn mức thẻ ngân hàng từ 01/7/2024.
05/07/2024

Chính thức quy định xử lý hình sự doanh nghiệp trốn đóng bảo hiểm xã hội

Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) sửa đổi vừa được Quốc hội thông qua đã bổ sung thêm chế tài xử lý tình trạng chậm đóng, trốn đóng BHXH. Riêng hành vi trốn đóng còn có biện pháp mạnh là truy cứu trách nhiệm hình sự.
01/07/2024

Chính thức giảm 2% thuế VAT đến hết năm 2024

Quy định giảm 2% thuế giá trị gia tăng (thuế VAT) đến hết năm 2024 áp dụng với một số nhóm mặt hàng sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1.7.2024.
01/07/2024

Chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 7

Lương cơ sở mới của công chức, viên chức, bảo mật về thanh toán trực tuyến, tích hợp nhiều giấy tờ trên VNeID là những quy định mới có hiệu lực từ tháng 7.
30/06/2024

Bổ sung chế tài để xử lý hình sự việc sử dụng trái phép súng quân dụng

Với việc quy định cụ thể trong Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sửa đổi) về các loại súng được liệt vào danh mục vũ khí quân dụng, đồng thời phân định rõ theo mục đích sử dụng, tùy theo hành vi và tội danh cụ thể, người sử dụng súng săn, vũ khí thô sơ, vũ khí thể thao hoặc “dao có tính sát thương cao” với mục đích xâm phạm tính mạng, sức khỏe con người trái pháp luật thì có thể bị xử lý hình sự.
30/06/2024

Quốc hội thông qua luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi, đồng thuận toàn diện

Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi vừa được thông qua quy định người tham gia bảo hiểm xã hội từ ngày luật này có hiệu lực trở đi không được rút bảo hiểm xã hội một lần.
29/06/2024

Công dân từ 0 đến dưới 6 tuổi được cấp thẻ căn cước từ 1/7

Luật Căn cước có hiệu lực từ ngày 1/7 có 10 điểm mới, trong đó mở rộng đối tượng được thu nhận hồ sơ, cấp thẻ căn cước cho công dân từ 0 đến dưới 6 tuổi.
29/06/2024

QUY ĐỊNH MỚI VỀ GIÁ ĐẤT

Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định về giá đất, có hiệu lực thi hành kể từ ngày Luật Đất đai số 31/2024/QH15 có hiệu lực thi hành.
28/06/2024

Thông qua Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ

Họp phiên toàn thể tại Hội trường sáng 27/6, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ với 388 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành (chiếm 79,84%).
27/06/2024